Live webcast

Swedish Cyber Threat Landscape

2020-08-20 kl 14:00
Martin Tschammer | Fabio Viggiani

9 juni publicerade Truesec en unik rapport.

Över den hotbild som svenska organisationer står inför idag och i framtiden och hur de bör förbereda sig.

I det här hösten andra Truesec Tech Talk får vi en djupgående genomgång av rapporten tillsammans med två av upphovsmakarna. Fabio jobbar till vardags som Teamleader för Truesec säkerhetskonsulter och är inbladad i i stort sett samtliga incidenter som Truesec hanterar. Martin arbetar som säkerhetsarkitekt och hjälper organisationer med säkerhetsstrategier, både proaktivt och reaktivt.

Ni kommer att få en djupare inblick i bakgrunden till rapporten, vad den innebär för er och hur ni bäst förbereder er inför en attack. Baserat på information från både incidenter och övervakade enheter ges ni en unik inblick i IT-infrastrukturer före, under och efter en attack.

Webinaret riktar sig till dig som jobbar med IT-säkerhet på strategisk eller teknisk nivå inom din organisation. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor både före, under och efter webinaret.

Detta får du med dig:

  • Förstå vilken typ av attacker som sker just nu, och i framtiden.
  • Lära er hur ni bäst förbereder er inför ett cyberangrepp.
  • Få en unik insyn i hur en attack planeras, genomförs och besvaras.

Vill du öka chansen att vi hinner svara på just din fråga, maila den redan idag till t3@truesec.com

Målgrupp:

Säkerhetschefer, IT-chefer, IT-tekniker, IT-proffs och för dig som jobbar på en IT-avdelning och som intresserar dig för säkerhetsfrågor.

Hosts:

Martin Tschammer

Cyber Strategist at TRUESEC

Fabio Viggiani

Technical lead of Truesec Security Team

Detta ger honom en stark inblick i det aktuella hotlandskapet och de senaste attackerna och detekteringsteknikerna.

Om Truesec
Tech Talk

Vi startade upp Tech Talk under våren 2020. Eftersom antalet som jobbade remote ökade så blev vikten av säkerhet större än någonsin. Vi såg ett behov hos svenska verksamheter att stärka upp sin IT-hygien. Nu fortsätter vi Tech Talk men byter tid och dag till varannan torsdag kl 14:00 CET. Vi ger dig konkreta tips hur du proaktivt kan säkra upp din IT-miljö och delar våra erfarenheter!

För oss på Truesec är det självklart att stötta och hjälpa svenska verksamheter i dessa tider. Vi brinner för att förmedla kunskap om teknik och cybersäkerhet. Därför delar vi nu med oss av våra insikter och ger dig konkreta tips på hur du proaktivt kan arbeta för att säkra upp din miljö.